Landmarks

Tượng đài Cảm tử

Nhà bia Alexandre de Rhodes

Toàn quốc kháng chiến

Toàn quốc kháng chiến
Phim "Hà Nội mùa đông 46"

Tổng quan

Ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ Cảm tử quân trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp mùa đông năm 1946 tại Hà Nội. Khẩu hiệu "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" trích từ bức thư động viên do Bác Hồ gửi.

Tại vị trí này trước năm 1954 là nhà bia tưởng nhớ cha Alexandre de Rhodes, một trong những người có công lớn mang lại chữ viết hiện nay cho người Việt.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Tượng đài Cảm tử
Địa chỉ 41 Hàng Dầu, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 06:42:18
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất