Landmarks

Đền thờ Lam khê hầu Nguyễn Trọng

Chú ruột của Nguyễn Du

Tổng quan

Đền thờ và mộ Nguyễn Trọng: ở thôn Thuận Mỹ, xã Tiên Điền. Nguyễn Trọng (1709 - 1789), là con thứ 3 của Nguyễn Quỳnh, là chú ruột của Nguyễn Du. Đền quay hướng Nam, tổng diện tích khoảng 998m2 .Trước đây, phần mộ này được táng tại đồng Đùng, thuộc thôn Minh Quang, xã Tiên Điền.

Nguyễn Trọng có tên tục là Kỳ, tự Thúc Hữu, sinh năm Canh Dần (1710) là con thứ 3 của Lĩnh Nam công Nguyễn Quỳnh. Đậu cử nhân năm 1732, làm đến chức Thừa chính sự xứ Lạng Sơn, rồi Tham đốc Võ Huân tướng quân thần võ tứ vệ, được ban tước Lam Khê hầu. Năm 1771, ông rời chốn quan trường về nghỉ ở quê, sau đó mở lớp dạy học cho nhân dân trong vùng và làm nghề bốc thuôc bắc cứu người.


Khi còn sống ông thường giúp dân làng tiền gạo, thuốc chữa bệnh, người làng cảm ơn lập sinh từ cho ông để đến ngày sinh nhật, ngày tết người dân về đây thiết lễ. Ông mất vào ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Dậu (1789). Sinh từ trở thành nơi thờ tự của ông.


Đền thờ ông còn lưu giữ một số hiện vật độc đáo. Theo truyền ngôn, đó là những hiện vật được ông đặt làm tại Phúc Kiến (Trung Quốc) và chuyển về khi đang làm Thừa chính sự xứ Lạng Sơn.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]

  • Di tích lịch sử Khu lưu niệm Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)
    www.dsvh.gov.vn
    Cục Di sản văn hoá là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hoá, được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Lam khê hầu Nguyễn Trọng
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2019-07-03 22:25:20
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất