Landmarks

Đền quán Thánh

Nơi chôn cất tro cốt của Từ Đạo Hạnh

Tổng quan

Đền Quán Thánh: nằm dưới chân ngọn Hổ Sơn, cách chùa Thầy khoảng 1km về hướng Đông Nam. Tương truyền, đây là nơi chôn cất tro cốt của Từ Đạo Hạnh, còn tinh cốt (xá lợi) được yểm vào tượng rồi đặt trong khám thờ. Quán được dựng từ thế kỷ XII, đến thế kỷ XV được xây dựng với quy mô như hiện nay. Năm Khải Định thứ 10 (1925) quán được tu sửa lớn, năm 1996 đại tu. Kiến trúc Đền hình chữ “Nhất”, vì nóc kiểu chồng rường, tường xây đá ong cổ, mái lợp ngói mũi. Trang trí trên kiến trúc có các đề tài tứ linh, rồng mây và hoa lá vân xoắn cách điệu phong cách Lê Trung Hưng.

Trong quán còn lưu giữ tấm bia ghi việc lập Thánh cung vào năm Cảnh Hưng thứ 3 (Nhâm Tuất 1742). Trên bia có ghi:

"Đức thánh Từ Đạo Hạnh là vị chân Thánh của nước Việt ta. Vào dịp Thanh minh thì toàn dân tổng Lật Sài đến rước Thánh giá. Do vậy, toàn tổng đã hưng công xây dựng lại và tô điểm thành đền đài lầu các rực rỡ huy hoàng, một tòa âm đức lớn bao trùm thế giới

Xét rằng: Vua nhà Lý là bậc tiên vương đương đầu cả tam thiên thế giới. Công đức của người vô lượng vô biên. Nay nhân dân địa phương tôn tạo tòa Thánh, lợp lại ngói, trang hoàng đẹp đẽ, những mong đức Thánh gia hộ cho Hoàng gia và muôn dân trường thịnh cùng trời đất nước Việt. Cầu mong Ngài phù trợ cho tứ dân được tăng thêm phúc lộc."

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền quán Thánh
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2019-07-03 22:44:54
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất