Landmarks

Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Bảo tàng lịch sử quốc gia, Nhà bác cổ Đông Dương, Musée Louis Finot à Hanoi

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VIỆT NAM

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VIỆT NAM
Chiêm ngưỡng bảo vật hoàng cung tại bảo tàng lịch sử
Mô hình thành bậc sấu đá thời Lý
Phóng sự - Bảo tàng lịch sử Quốc gia
BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VIỆT NAM

Tổng quan

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1958 trên cơ sở kế thừa Bảo tàng Louis Finot do người Pháp xây dựng năm 1926 và hoạt động vào năm 1932. Đây là Viện bảo tàng của trường Viễn Đông Bác cổ. Ngày ấy, đây là nơi trưng bày những đồ cổ thu thập từ các nước ở Đông Nam Á. Nǎm 1958, người Pháp bàn giao lại ngôi nhà này cho chính quyền cách mạng mới.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bảo tàng lịch sử quốc gia vốn là bảo tàng Louis Finot thời Pháp - một bảo tàng thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp, xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1932. Những bức hình của EFEO dưới đây cho biết quá trình xây dựng bảo tàng này.

Louis Finot (1864 - 1935) là nhà khảo cổ học người Pháp và là nhà nghiên cứu chuyên về các nền văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Louis Finot là giám đốc đầu tiên của Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO, École française d'Extrême-Orient) thành lập năm 1900 tại Sài Gòn và sau đó năm 1902 chuyển ra Hà Nội. Ông có nhiều đóng góp được công nhận rộng rãi về nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và minh văn Khmer và Đông Dương.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Louis_Finot
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Finot_(archaeologist) © Chân dung nhà khảo cổ học Louis Finot (đứng giữa) © Di chuyển tấm bia Võ Cạnh
 © Một buổi hội thảo khoa học © Các hiện vật đá

 © Trụ đá hình rồng thời Lý ở Bách Thảo, cây hương đá thời Lê

 © Cột đá dây hoa thời Lê. Qủa chuông cổ nào vậy?


 © Các tấm biển cổng thành Chính Đông môn, Tây Nam môn

 © Các bia Chăm

 © VIE00869 - Estampage de l'inscription cham C. 149 (Face B) du pilier de Nhan Bieu (province de Quang Tri)

 © VIE00872 - Stèle du sanctuaire de My Son (Coedès C. 72), face B

 © VIE00873 - Stèle du sanctuaire de My Son (Coedès C. 72), face B

 © VIE00874 - Stèle inscrite en cham non identifiée deéposée au musée Louis Finot de Hanoi

 © VIE00875 - Stèle non identifiée portant une inscription en cham déposée au musée Louis Finot de Hanoi

 © VIE02465 - Tête de phénix en terre cuite rouge provenant de la pagode Chieu Thien Tu, dite chua Lang (Ha Noi)


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Bảo tàng lịch sử Việt Nam
Địa chỉ 1 Tràng Tiền, Chương Dương, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 08:00:59
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất