Landmarks

Chùa Trừng Xá

Tags: đá

Tổng quan

Chùa có nhiều đồ đá thế kỷ 17, tạm lưu lại để đi chụp sau.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Trừng Xá
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-09-03 07:42:51
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất