Landmarks

Chùa Thầy

Thiên Phúc tự, pagode de Tien Phuc, pagode du Maître

Video1

Video1
HNC - Một thoáng Chùa Thầy
Chùa Thầy
Hang Động Nghìn Xương - Cắc Cớ - Chùa Thầy - Full

Tổng quan

Chùa Thầy là một ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây nam, đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. Sài Sơn có tên Nôm là núi Thầy, nên chùa được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Đây là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, lúc này núi Thầy còn gọi là núi Phật tích.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Người Pháp lưu là "pagode de Tien Phuc" (Thiên Phúc) hoặc "pagode du Maître" (Master's pagoda).


 © EFEO_FINL01114 Pagode du Maître (Chua Thay)_1000_txt

 © EFEO_FINL01284 _Pagode de Tien Phuc detail d_un autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01285 Sculpture de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01286 _Pagode de Tien Phuc argus_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01287 _Pagode de Tien Phuc genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01288 _Pagode de Tien Phuc - genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01289 _Pagode de Tien Phuc genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01290 _Pont couvert Pagode de Tien Phuc_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01291 _Vue prise du sommet du Dai Son_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01292 _Tonkin - vue prise du sommet du Dai Son_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01293 Deux steles piliers a l_entree de la grotte Hoang Xa au pied de la montagne Sai Son, dans le village de Hoang Xa, non loin de la pagode...

 © EFEO_FINL01294 Entree du sanctuaire de la grotte de Hoang Xa, au pied de la montagne Sai Son, dans le village de Hoang Xa, non loin de la pagode du Maître_1000_txt...

 © EFEO_FINL01300 _Pagode de Tien Phuc - l_autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01303 _Pagode de Tien Phuc genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01305 _Pagode de Tien Phuc - gong epoque Minh Mang. Gong en bronze_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01307 Montagne Tram vue depuis l_entree de la grotte Long Tien (pagode Tram dans l_ancienne province de Ha Dong)_1000_txt

 © EFEO_FINL01569 _Dai Son_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01587 Sculpture d_un genie de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01676 _Dai Son_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01699 Sculptures de genies de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01700 Sculptures de genies de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01701 Pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01702 Pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01703 Sculpture d_esclave de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01704 Autel de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01705 _Pagode de Tien Phuc autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01706 _Pagode de Tien Phuc petit autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01707 Pavillon sur pilotis de la Pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01708 Sculptures en bois peint_1000_txt

 © EFEO_FINL01861 Autel de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01862 Pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01863 _Pagode de Tien Phuc_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01864 _Pagode de Tien Phuc esclave_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01865 _Pagode de Tien Phuc autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01866 _Pagode de Tien Phuc genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01867 _Genies Pagode de Tien Phuc_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01872 _Pagode de Tien Phuc petit autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01873 _Pagode de Tien Phuc petit pagodon_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01874 _Quoc Oai_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01882 Paysage_1000_txt

 © EFEO_FINL01893 Paysage_1000_txt

 © EFEO_FINL01905 Sculpture d_un genie de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01915 _Tonkin - vue prise du sommet du Dai Son_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01916 _Vue prise du sommet du Dai Son_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01917 _Pont couvert Pagode de Tien Phuc_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01918 _Pagode de Tien Phuc genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01920 _Pagode de Tien Phuc - genies_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01921 Sculpture de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01922 _Pagode de Tien Phuc detail d_un autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01923 _Pagode de Tien Phuc argus_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01924 Sculptures de genies de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01925 Sculptures de genies de la pagode du Maître_1000_txt

 © EFEO_FINL01926 _Pagode de Tien Phuc - gong epoque Minh Mang. Gong en bronze_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01927 Entree du sanctuaire de la grotte de Hoang Xa, au pied de la montagne Sai Son, dans le village de Hoang Xa, non loin de la pagode du Maître_1000_txt...

 © EFEO_FINL01928 Deux steles piliers a l_entree de la grotte de Hoang Xa, au pied de la montagne Sai Son, dans le village de Hoang Xa, non loin de la pagode...

 © EFEO_FINL01932 _Pagode de Tien Phuc - l_autel_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL02620 Vue de la pagode du Maître prise du sommet du Sai Son_1000_txt

 © EFEO_VIE05753_2 Pagode Thien Phuc ou Thua Thay, art vietnamien_700_txt

 © EFEO_VIE06220 Pagodon Thien Phuc ou Chua Thay, (vu d_ensemble), art vietnamien_1000_txt

 © EFEO_VIE06577 Pagode Chua Thay ou Thien Phuc, (vue panoramique), art vietnamien_1000_txt

 © FINL01673_txt

 © Grottes de la bronzerie de Sai son (Sontay-Tonkin);

 © Cùng góc nhìn 2016


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Thầy
Địa chỉ Đường vào Chùa Thầy, Quốc Oai, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 08:34:55
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất