Landmarks

Lăng mộ Quận Vân

Tags: đá ngựa

Lăng đá Mọc - Lăng đá Quận Vân

Lăng đá Mọc - Lăng đá Quận Vân
Mô hình 3D hương án ở lăng Quận Vân
Mô hình 3D chó đá nằm ở lăng Quận Vân

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Lão nông Trương Văn Tuân diễn giải về những hoạ tiết ở lăng đá Quận Vân. Ảnh: Hải Dương


 © Tấm bia cổ bị vứt trỏng trơ


 © Cặp nghê đá ngồi canh giữ ngay khu vực bia đá lớn ghi công đức của Đô đốc Đại giang Quận công Đỗ Bá Phẩm


 © Nghê đá

 © Chó đá


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng mộ Quận Vân
Address TL 71, Vân La, Vân Tảo, Thường Tín, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-28 19:57:47
Members
Current weather  ...
Nearest places