Landmarks

Mộ ông Quận

Lăng Chuẩn Quận Công Nguyễn Đức Nhuận
Tags: đá

Video1

Tổng quan

Người dân Thụy Trang (xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên) từ trước đến nay đều gọi ngôi mộ cổ giữa cánh đồng làng Đạo Khê là mộ ông Quận. Ông là quan võ, có nhiều kẻ thù, nên làm nhiều mộ giả ở nhiều nơi. Dân làng đã đào bới thấy nhiều mộ giả trong khu vực. Chính vì thế, người dân tin rằng, ngôi mộ doanh nghiệp X. đào phá chính là mộ thật của vị quận công. Hiện không có tài liệu gì ghi chép về ngôi mộ cổ ngoài những lời truyền miệng lại rằng, đây là ngôi mộ của một ông quận công thời Hậu Lê. Tên họ ông là gì, giữ chức gì, ông xuất xứ từ đâu, không ai biết cả. Hàng năm, dân làng đều ra mộ thắp hương, thờ cúng và coi ông như Thành Hoàng làng. Dân làng tự coi là con cháu của ông Quận cả. Người dân đã dẫn chúng tôi ra cánh đồng làng Đạo Khê (xã Trung Hưng). Theo truyền tụng, tại cánh đồng này từng có một khu lăng mộ của ông Quận rộng tới 10 mẫu.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Đã xác định được đây là lăng của Chuẩn Quận công Nguyễn Đức Nhuận, sinh ngày 05/04/1672 (Nhâm Tý), mất ngày 09 tháng 10 năm 1727 (Đinh Mùi).

http://truongchieuchat.blogspot.de/2011/04/chuan-quan-cong-nguyen-uc-nhuan.html


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Mộ ông Quận
Địa chỉ QL 39, Trung Hưng, Yên Mỹ, Hung Yen province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 20:29:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất