Landmarks

Cửa Bắc

Chính Bắc Môn, Porte Est

Thành Cửa Bắc - Dấu Tích Còn Lại Của Thành Cổ Hà Nội!

Thành Cửa Bắc - Dấu Tích Còn Lại Của Thành Cổ Hà Nội!
Cổng thành cửa bắc Hà nội

Tổng quan

Ô cửa Bắc - Chính Bắc môn, cùng với ô Quan Chưởng, là hai cổng thành còn lại của thành Hà Nội xưa. Cửa Bắc được xây dựng thời Nguyễn năm 1805, chủ yếu dùng lại vật liệu thời Hậu Lê. Cửa cao 8.7m, rộng 17m, dày 20.48m, hình thang. Trên vòm cửa có khối đá khắc ba chữ "Chính Bắc Môn", mi cửa ghép bằng đá có hoa văn cánh sen, các mép cửa kè bằng các khối đá hình chữ nhật. Bên trái có 1 tấm biển bằng đá đề ngày 25/4/1882, ngày Pháp tấn công chiếm lại thành Hà Nội, đạn đại bác để lại 2 hố sâu. Trên lầu có bàn thờ hai vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, những người đã anh dũng hy sinh khi thành Hà Nội rơi vào tay giặc Pháp.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Hôm nay Giỗ Cụ Tổng đốc Nguyễn Tri Phương , cổng thành chính Bắc môn mở. Ảnh của fb Nguyen Hong Khanh.
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cửa Bắc
Địa chỉ 2 Hoàng Văn Thụ, Quán Thánh, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-30 19:10:08
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất