Landmarks

Quốc Tử Giám

Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế

Tổng quan

Quốc Tử Giám ở Huế, nay là Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế, là di tích trường đại học duy nhất thời phong kiến còn tồn tại ở Việt Nam[1]. Đây là một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cao. Ngày 11 tháng 12 năm 1993, Quốc Tử Giám cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Cổng Văn miếu Huế năm 1931


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quốc Tử Giám
Địa chỉ Đoàn Thị Điểm, Thuận Thành, Hue, Thua Thien - Hue province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-05 20:22:06
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất