Landmarks

Viện cơ mật - Tam Toà

Tổng quan

Cơ mật Viện là một cơ quan trong triều đình nhà Nguyễn, thành lập năm 1834 triều Minh Mạng.

Lịch sử
Sau khi ở Nam Kỳ có vụ Lê Văn Khôi nổi loạn, chống lại triều đình thì vua Nguyễn Thánh Tổ cho lập một cơ quan đặc trách để tham khảo về những vấn đề trọng mật, nhất là về mặt quân sự. Nhà vua theo mẫu Khu mật Viện của nhà Tống và Quân cơ Xứ của nhà Thanh để lập ra Cơ mật Viện.

Cơ quan này có bốn đại thần tương tự như bên Nội các nhưng quan bên Cơ mật thuộc chánh tam phẩm trở lên cùng là người giữ một chức vụ khác nữa. Quan Cơ mật thường mang danh hiệu Đại học sĩ của các điện Đông Các, Văn Minh, Võ Hiển và Cần Chánh.

Sang thời Pháp thuộc triều Thành Thái thì Thượng thư Lục Bộ tham gia vào Viện Cơ mật và viên Khâm sứ Trung Kỳ người Pháp đứng chủ toạ. Thời vua Duy Tân đổi thành phủ Phụ Chính.

Địa điểm
Viện lúc đầu đặt ở nhà Tả Vu. Sau khi kinh đô thất thủ năm 1885 phải dời qua dinh của bộ Lễ, rồi bộ Binh, và cuối cùng là chuyển về chùa Giác Hoàng , họp cùng với toà Giám sát (của người Pháp) và Trực Phòng các bộ nên gọi chung là Tam Toà.

Hiện nay Tam Tòa nằm ở địa chỉ 23 Tống Duy Tân, thuộc hường Thuận Thành, ở góc Đông-Nam bên trong kinh thành Huế, hiện là trụ sở của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Tam Tòa là một di tích gắn lền với bao thăng trầm của nhà Nguyễn với nhiều lần thay đổi tên , kiến trúc và vị trí , chức năng .

Cùng với Trường Quốc Tử Giám, lầu Tàng Thơ - hồ Ngọc Hải, hồ Tịnh Tâm , Viện Cơ Mật đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận xếp vào danh mục di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Mặt trước tòa nhà chính Cơ Mật Viện, hiện nay ảnh Đắc Nghĩa năm 2007.

 © Bức cuốn thư tại Viện cơ mật

 © Lư đồng


 © Cổng trước Cơ Mật Viện, ảnh trường Viễn Đông Bác Cổ năm 1932 © Voi chầu trước Viện cơ mật
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Viện cơ mật - Tam Toà
Địa chỉ Đinh Công Tráng St, Thuận Thành, Hue, Thua Thien - Hue province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-11-15 22:19:02
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất