Landmarks

Bãi biển Nha Trang

Video1

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Vịnh Nha Trang và đảo Hòn Tre nhìn từ trung tâm thành phố

 © Vịnh Nha Trang nhìn từ Lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long ở phía nam thành phố


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Bãi biển Nha Trang
Address 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khanh Hoa province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-06 04:03:06
Members
Current weather  ...
Nearest places