Landmarks

Cầu Long Biên

Pont Doumer
Tags: cầu

Video1

Video1
Video2
HANOI PONT PAUL DOUMER LONG BIEN BRIDGE
Mr Paul Doumer A Succombe A Ses Blessures Aka President Doumer Of France (1932)
le pont Long Bien
Assassination of French president Paul Doumer archival footage
Paul Doumer Lies In State At Elysee
Paul Doumer and Gaston Doumergue come down the stairs during inauguration of Doum...HD Stock Footage
France's New President - Sound Version (1931)
World Pays Tribute To Late M Doumer In Paris Funeral

Tổng quan

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây dựng (1899-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Dân gian còn gọi là cầu sông Cái hay cầu Bồ Đề (vì nó được bắt qua bến Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm). Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ 1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Chân dung Ngài Paul Doumer
 © 1949-1954

 © 1949-1954

 © 1949-1954

 © 1951

 © 1951

 © 1952
 © Bến xe ở đầu cầu Long Biên ( quai Clémenceau )
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cầu Long Biên
Địa chỉ Long Bien Bridge, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-10 00:21:00
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất