Landmarks

Tháp Chánh Lộ

Tổng quan

Tháp Chánh Lộ là một tháp Champa có quy mô lớn nhất mà chúng ta được biết ở vùng phía nam châu Amarravati của vương quốc Champa, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày nay . Niên đại xây dựng tháp Chánh Lộ được nhiều nhà nghiên cứu ước đoán vào thể kỷ X đầu thế kỷ XI tháp bị hủy hoại, đổ nát theo thời gian và đến nay đã hoàn toàn mất dấu vết. Vị trí của tháp nằm trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam thuộc khuôn viên bệnh viện đa khoa ngày nay.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © EFEO_VIE00066 Fouilles du site cham de Chanh Lo, perron du sanctuaire_1000_txt

 © EFEO_VIE00067 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_1000_txt

 © EFEO_VIE00068 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_1000_txt

 © EFEO_VIE00070 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_1000_txt

 © EFEO_VIE00071 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_800_txt

 © EFEO_VIE00072 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - antefixe en pierre_1000_txt

 © EFEO_VIE00073 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - lion et Garuda atlantes en pierre_1000_txt

 © EFEO_VIE00074 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - base de mur moulee_1000_txt

 © EFEO_VIE00075 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - mur I_1000_txt

 © EFEO_VIE00076 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - mur du perron_1000_txt

 © EFEO_VIE00077 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - sculptures deposees_1000_txt

 © EFEO_VIE00078 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - fragment de stele_1000_txt

 © EFEO_VIE00079 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - statue deposee_1000_txt

 © EFEO_VIE00080 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_1000_txt

 © EFEO_VIE00081 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_1000_txt

 © EFEO_VIE00082 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - fragments de pieces de decor architectural deposes_1000_txt

 © EFEO_VIE00083 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - fragments de tympan_1000_txt

 © EFEO_VIE00086 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - Bas-relief “ de la cour royale”_1000_txt

 © EFEO_VIE00087 Fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo - bas-relief presentant des danseuses_1000_txt

 © EFEO_VIE00090 Bas-relief figuratif provenant des fouilles du sanctuaire cham de Chanh Lo_800_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Tháp Chánh Lộ
Địa chỉ Lê Hữu Trác, Nghĩa Lộ, tp. Quảng Ngãi, Quang Ngai province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-16 19:07:45
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất