Landmarks

Thành cổ Lạng Sơn

Đoàn Thành

Tổng quan

Di tích thành cổ Đoàn Thành thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thành cổ này còn gọi là Thành Lạng hay Lạng Thành. Thành do Trương Phụ xây dựng vào thời Lý. Thành có chu vi 603 trượng 2 thước, cao 1 trượng 1 thước 5 tấc, có văn bia. Đời Cảnh Hưng có tu bổ thêm. Năm 1834 thay đổi đắp lại, chu vi hơn 1200m, cao 3m. Đây là một di tích kiến trúc quân sự có giá trị về lịch sử cũng như giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Đoàn Thành Lạng Sơn khi mới xây dựng là trấn thành (Quân sự) sau đó trở thành một đô thị, một trung tâm hành chính. Đã được xếp hạng di tích Quốc gia.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Thành cổ Lạng Sơn
Địa chỉ 77 Nguyễn Thái Học, Lang Son, Lang Son province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-16 22:14:43
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất