Landmarks

Chùa Vĩnh Khánh

Video1

Video1
Bí ẩn ngôi Tháp Bình Sơn Chùa Vĩnh Khánh
Chùa Then (chùa Vĩnh Khánh) tháp Bình Sơn - Vĩnh Phúc 2012
Tháp cổ Bình Sơn

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Chùa Vĩnh Khánh

 © Gạch hình lá đề khá phổ biến
 © Gạch in hình rồng

 © Tháp rỗng ruột.

 © Đế tháp hình hoa sen

 © Những viên gạch ốp có hoa văn rất đẹp


 © Tòa tháp gồm 11 tầng © Thân của tháp Bình Sơn được cấu trúc bằng hai lớp gạch: gạch khẩu, gạch ốp.


 © Mặt cắt đứng tháp Bình Sơn

 © Mặt bằng tháp Bình Sơn


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Vĩnh Khánh
Address Đường tỉnh 307B, Tam Sơn, Sông Lô, Phu Tho province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-17 00:25:20
Members
Current weather  ...
Nearest places