Landmarks

Đền Hát Môn

Đền Hai Bà Trưng

Video1

Video1
Đền Hai Bà Trưng tại Mê Linh và Hát Môn TP.Hà Nội 2007 và 2012
Lễ hội đền Hai Bà Trưng tại xã Hát Môn Phúc Thọ HN

Tổng quan

Đền ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, là 1 trong 3 ngôi đền thờ Hai Bà Trưng lớn nhất và lâu đời nhất ở nước ta. Nguyên xưa, ngôi đền nằm trên bờ cửa sông Hát (một đoạn của sông Đáy), ngày nay, vì sông đổi dòng, nên đền đã ở sâu vào đất liền. Tương truyền, đây là nơi Hai Bà Trưng lập đàn và mở hội thề năm 40 sau công nguyên, trước khi xuất quân đánh quân xâm lược Đông Hán. Hai bà đã đánh đuổi Tô Định chạy về nước. Sau khi chiếm được các thành trì ở Lĩnh Nam, bà bèn tự lập làm vua, đóng đô ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. Hai năm sau, nhà Hán sai Mã Viện sang đánh, quân Hai Bà phải rút về giữ Cấm Khê, Trưng Vương tự vẫn ở sông Hát, về sau xã Hát Môn lập đền thờ.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Ảnh: TS.Nguyễn Xuân Diện

 © Điện thờ

 © Tượng thờ Hai Bà. Bà Trưng Trắc bên phải.

 © Song thần kiếm của Hai Bà. Hai Bà sẵn sàng tuốt vỏ để trừ giặc


 © Hổ phù ở nhang án thờ

 © Diệp long

 © Hoành phi: Hưởng thành tích hỗ

 © Hoành phi: Hùng Lạc chính thống

 © Hoành phi: Trì tiết hành nghĩa

 © Bức hoành do các vị: Phan Duy Tiếp, Trần Lê Nhân...cúng tiến


 © Bia: Miếu hướng bi ký dựng năm Tự Đức 35 (1882)

 © Kiệu đền Hai Bà

 © Linh thú ở đền Hai Bà

 © Đền Hai Bà nằm giữa một không gian cổ kính

 © Bia ghi dấu: GÒ GIẤU ẤN
Ngày 6.3 năm 43, (Quý Mão) trước lúc Hai Bà hóa thân xuống dòng sông Hát, Hai Bà sai tướng tùy tòng...

 © Toàn cảnh Gò Giấu Ấn

 © Gò Giấu Ấn

 © Cây cối rườm rà, phong cảnh linh thiêng

 © Khu đàn thề mới tôn tạo


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Hát Môn
Địa chỉ Đường đê, Phuc Tho District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-17 21:49:21
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất