Landmarks

Đà Nẵng

Video1

Video1
Bí thư Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4500 cán bộ

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Đà Nẵng [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đà Nẵng
Địa chỉ Tân Ninh, Hòa Liên, Hoa Vang District, Da Nang, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-20 11:18:32
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất