Landmarks

Thuỷ điện Yaly

Video1

Video1
Video2

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Thuỷ điện Yaly mùa khô


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Thuỷ điện Yaly
Địa chỉ Unnamed Rd, Ia Ly, Sa Thay District, Gia Lai province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-18 02:11:30
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất