Landmarks

Cầu Cần Thơ

Cầu Cần Thơ: Quá khứ-Hiện tại-Tương lai (phim phóng sự)

Cầu Cần Thơ: Quá khứ-Hiện tại-Tương lai (phim phóng sự)
Phóng sự "Sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ"

Tổng quan

Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Tại thời điểm hoàn thành (2010), đây là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Ảnh: Trang


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cầu Cần Thơ
Địa chỉ cầu Cần Thơ, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-30 00:23:23
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất