Landmarks

Long Xuyên

Tổng quan

Long Xuyên là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, đồng thời cũng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Thành phố Long Xuyên là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, nằm bên hữu ngạn sông Hậu. Long Xuyên có diện tích tự nhiên là 106, 87 km2. Long Xuyên có dân số khoảng 253.048 người (theo số liệu do Cục Thống kê tỉnh An Giang cung cấp ngày 5 tháng 7 năm 2001).

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Long Xuyên [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Long Xuyên
Địa chỉ Trần Quốc Tảng, Long Xuyen, An Giang province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-11-01 00:00:21
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất