Landmarks

Nhà thờ Cao Lãnh

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Bên trong nhà thờ Cao Lãnh

 © Đài Đức Mẹ trong sân nhà thờ Cao Lãnh


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Cao Lãnh
Địa chỉ 10 30 Tháng 4, 1, Cao Lanh, Dong Thap province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2013-01-13 00:58:38
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất