Landmarks

Kênh Vĩnh Tế

Từ Thoại Hà đến Vĩnh Tế

Tổng quan

Kênh Vĩnh Tế là kênh đào lớn nhất, có vị trí quan trọng nhất ở vùng biên giới phía Tây Nam Việt Nam. Kênh dài gần 100 km nối liền hai thị xã du lịch nổi tiếng miền Tây là thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang và thị xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trên lĩnh vực kinh tế và quốc phòng, gắn liền với tên tuổi của Thoại Ngọc Hầu. Tổng chiều dài của kênh là 205 dặm rưỡi (91 km), rộng 7 trượng 5 thước (25 m) và sâu 6 thước (3 m). Kênh được đào thời vua Gia Long và vua Minh Mạng, trong vòng tổng cộng hơn 5 năm.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Kênh Vĩnh Tế được chạm trên Cao đỉnh

 © Nghĩa trủng nơi chôn cất những người chết khi đào kênh


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Kênh Vĩnh Tế
Địa chỉ 9 Thủ Khoa Nghĩa, Vĩnh Ngươn, Chau Doc, An Giang province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-11-02 19:56:48
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất