Landmarks

Bảo tàng điêu khắc Chăm

Cổ viện Chàm

Mô hình 3D bệ sư tử đá Chămpa

Mô hình 3D bệ sư tử đá Chămpa
Mô hình 3D vũ nữ Apsara
Mô hình 3D Phù điêu Thần Mahisamardini
Mô hình 3D tượng chim thần Garuda
Bảo tang điêu khắc Cham
[CaptivatingVietnam][Trailer]-Trial- Đà Nẵng - Địa điểm du lịch - Bảo tàng nghệ thuật Chămpa

Tổng quan

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được chính thức khánh thành vào đầu năm 1919. Thật ra, hơn 20 năm trước đó, người ta đã tập trung về địa điểm này nhiều hiện vật điêu khắc Chăm được tìm thấy trong vùng Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Một bức ảnh chụp vào đầu thế kỷ XX cho thấy địa điểm được chọn để tập trung các hiện vật là một gò đất có nhiều cây lớn, các mảng đài thờ, tượng đá được xếp đặt rải rác ngoài trời.

Việc thu thập những tác phẩm điêu khắc Chăm bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ XIX  được thực hiện bởi những người Pháp yêu ngành khảo cổ học, đặc biệt là của những người làm việc cho Trường Viễn Đông Bác Cổ của Pháp ( L' École francais d' Éxtrême - Orient, viết tắt là EFEO) và những đồng nghiệp Việt Nam. Từ đầu thế kỷ XX, một số hiện vật điêu khắc Chăm đã được chuyển đi Pháp, một số khác được chuyển ra Bảo tàng tại Hà Nội và Bảo tàng tại Sài Gòn, nhưng phần nhiều những tác phẩm tiêu biểu vẫn còn để lại tại Đà Nẵng. Ý tưởng về xây dựng ở Đà Nẵng một nhà bảo tàng cho các tác phẩm điêu khắc Chăm đã manh nha từ năm 1902 với một đề án của Khoa Khảo cổ của EFEO. và tòa nhà đầu tiên của bảo tàng được chính thức hoàn thành 17 năm sau đó theo thiết kế của hai kiến trúc sư người Pháp là Delaval và Auclair. Quá trình xây dựng đề án và vận động để đề án được thực hiện có sự đóng góp lớn của Henri Parmentier, chuyên gia khảo cổ của EFEO và là một trong những người đầu tiên có đóng góp quan trọng trong việc sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa Chăm. Toàn bộ toà nhà và phong cách kiến trúc ban đầu của bảo tàng vẫn còn giữ lại cho đến ngày nay mặc dầu đã trải qua hai lần mở rộng quan trọng.

Lần mở rộng thứ nhất được tiến hành vào những năm đầu thập kỷ 1930, hoàn thành vào năm 1936. Đó là việc xây dựng thêm hai phòng trưng bày hai bên, thẳng góc về phía trước của tòa nhà cũ, nhằm đủ chỗ để trưng bày thêm những hiện vật mới được thu thập về trong những năm 1920, 1930.  Theo ý tưởng của Henri Parmentier,  hiện vật được phân loại để trưng bày theo nguồn gốc địa điểm nơi chúng được phát hiện hoặc khai quật. Không gian của toà nhà bảo tàng gần 1000 m2 đã được bố trí thành những khu vực trưng bày, tạm gọi tên như sau: Phòng Mỹ Sơn - Quảng Trị, Phòng Trà Kiệu, Phòng Đồng Dương, Phòng Tháp Mẫm và các hành lang Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum. Ngoài ra còn có một phòng nhỏ làm kho. Cách bố trí không gian trưng bày này cơ bản vẫn được duy trì cho đến hiện nay.

Lần mở rộng thứ hai là việc xây thêm một toà nhà hai tầng ở phía sau khu nhà cũ, với diện tích sử dụng khoảng 2.000 m2 dành cho việc trưng bày và hơn 500 m2 dành làm kho, xưởng phục chế và phòng làm việc. Tại tầng 1 của khu nhà mới này hiện đang trưng bày những hiện vật trước đó còn để trong kho và một số hiện vật sưu tầm được sau năm 1975. Tầng 2 trưng bày về văn hóa Chăm đương đại bao gồm sưu tập về trang phục, nhạc cụ và hình ảnh lễ hội của đồng bào dân tộc Chăm.

Trước năm 2007, Bảo tàng Điêu khắc Chăm là một bộ phận của cơ quan Bảo tàng Đà Nẵng. Ngày 02 tháng 7  năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 5070/QĐ-UBND về việc thành lập Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, là một đơn vị độc lập với Bảo tàng Đà Nẵng, trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin, nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Qúa trình xây dựng và hình thành bảo tàng Chăm Henri Parmentier ở Đà Nẵng.


 © EFEO_VIE00724_a Jardins du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Da Nang)_1000

 © EFEO_VIE00724_b Le musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00724_c Jardin et entree principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00724_d Sculpture en ronde-bosse d_un Nandin couche_1000

 © EFEO_VIE00724_e Sculpture en ronde-bosse d_un Nandin couche_1000

 © EFEO_VIE00724_f Piedestal orne d_elephants en bas-relief_1000

 © EFEO_VIE00729_a Entree principale du musee d_art cham de Tourane (Danang)_700

 © EFEO_VIE00729_b Vue des grilles de l_entree du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00729_c Vue du musee d_art cham de Tourane (Danang) et du jardin depuis la rue_1000

 © EFEO_VIE00729_d Musee d_art cham de Tourane vu depuis le jardin_700

 © EFEO_VIE00732 Sculpture en ronde-bosse d_un Garuda deposee dans le jardin municipal de la ville de Tourane (Danang)_700

 © EFEO_VIE00733 Statues cham representant des divinites dans des niches dans le jardin municipal de la ville de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00734 Mise en place du piedestal de Nam O (province de Quang Nam) dans le jardin du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00735 Mise en place d_un Gajasimha provenant du site de Thap Mam (province de Binh Dinh) au musee cham de Tourane (Danang)._1000

 © EFEO_VIE00736 Dechargement des petites pieces de statuaires provenant du site de Thap Mam (province de Binh Dinh) sur le quai de Tourane

 © EFEO_VIE00737 Dechargement de sculptures, protegees par des cordes, sur un quai de Tourane_1000

 © EFEO_VIE00738 Jonques a quai dans lesquelles ont voyage les sculptures de Thap Mam_1000

 © EFEO_VIE00739 Sculptures devant le depot du musee d_art cham de Tourane (Danang)._1000

 © EFEO_VIE00740 Jardin du musee d_art cham de Tourane avant la mise en place d_un piedestal provenant de la province de Binh Dinh._1000

 © EFEO_VIE00741 Sculptures provenant de Thap Mam, protegees par des cordes, deposees devant le musee d_art cham de Tourane_1000

 © EFEO_VIE00742 Pieces de statuaires provenant de la province de Binh Dinh, deposees, protegees de cordes pour le transport, dans les jardins devant le...

 © EFEO_VIE00744 Façade principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00745 Vue d_une aile du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00747 Vue du jardin et de la rue depuis la cour d_honneur du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00748 Vue de la cour d_honneur et du jardin depuis l_interieur du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00749 Vue de la partie droite de la cour d_honneur et d_une aile du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang), depuis l_interieur_1000...

 © EFEO_VIE00750 Vue generale du jardin et du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang) lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00751 Vue generale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang) lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00752 Porte d_entree du musee d_art cham de Tourane et façade principale lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00753 Travaux dans la cour d_honneur du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00754 Gradins du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00755 Galerie de Quang Nam du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00756 Salle de Dong Duong du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00757 Amenagement de la salle Thap Mam du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00758 La salle My Son du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00759 Reproduction d_une carte postale intitulee _Tourane - Musee Chams__1000

 © EFEO_VIE00760 Façade principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00761 Statues cham deposees dans le jardin du musee d_art cham Henri parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00762 Statues cham deposees dans le jardin du musee d_art cham Henri parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00763 Statues cham deposees dans le jardin du musee d_art cham Henri parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00764 Vue generale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00765 Grande salle du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00766 Grande salle du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00768 Croquis intitule _croquis A d_avant projet d_agrandissement du musee cham de Tourane_ excecute par Jean-Yves Claeys_700

 © EFEO_VIE00769 Croquis pour agrandissement du plan du musee cham de Tourane par Jean-Yves Claeys (date du 31 decembre 1927, Hanoi)_700

 © EFEO_VIE00770 Mise en place des _gardiens_ de Dong Duong au musee Henri Parmentier a Tourane (1934)_700

 © EFEO_VIE00771 Sculptures de Thap Mam devant le depot du musee_1000

 © EFEO_VIE00772 Sculptures de Thap Mam devant le depot du musee_1000

 © EFEO_VIE00773 Interieur du depot du musee cham de Tourane_1000

 © EFEO_VIE00773_bis Jardin du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00774 Jardin du musee d_art cham de Tourane_1000

 © EFEO_VIE00775 Interieur d_une galerie du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang), en 1935_1000

 © EFEO_VIE00776 Façade principale du musee d_art cham de Tourane en cours de travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00777 Façade ouest de l_aile gauche du musee d_art cham de Tourane lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00778 Entree principale et façade est de l_aile gauche du musee d_art cham de Tourane lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00779 Façade ouest de l_aile droit du musee d_art cham de Tourane en cours de construction_1000

 © EFEO_VIE00780 Pavillon central du musee d_art cham de Tourane en cours de construction_1000

 © EFEO_VIE00781 Interieur du pavillon central du musee d_art cham de Tourane en cours de construction_1000

 © EFEO_VIE00782 Plan d_installation du nouveau musee cham de tourane (1935), au crayon_700

 © EFEO_VIE00783 Façade principale du musee d_art cham de Tourane lors des travaux d_amenagement du jardin_1000

 © EFEO_VIE00784 Travaux d_installation de la salle de Dong Duong du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00785 Travaux d_installation de la salle de Tra Kieu du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00786 Travaux d_installation de la salle de Tra Kieu du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00787 Salle de My Son du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00788 Travaux d_installation de la salle de Thap Mam du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00789 Travaux d_installation de la salle de Thap Mam du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00790 Travaux d_installation de la salle de Dong Duong du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00791 Porte principale du musee d_art cham de Tourane (danang) lors des travaux d_agrandissement_1000

 © EFEO_VIE00793 Jardin et façades du musee d_art cham de Tourane (Danang) vus du nord_1000

 © EFEO_VIE00794 Travaux d_amenagement du musee cham de Tourane - Vishnou couche et la naissance de Brahma_1000

 © EFEO_VIE00795 Façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00796 Façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang) vue du nord_1000

 © EFEO_VIE00797 Façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang) vue du nord_1000

 © EFEO_VIE00798 Façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00799 Façade principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00800 Galerie de Quang Nam du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00801 Galerie de Quang Nam du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00802 Salle de Tra Kieu du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00803 Piedestaux des enceintes I et III du sanctuaire de Dong Duong au musee cham de Tourane_1000

 © EFEO_VIE00804 Salle de My Son du musee d_art cham de Tourane_1000

 © EFEO_VIE00805 Salle de My Son du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00806 Salle de Thap Mam (site de la province de Binh Dinh) du musee cham de Tourane (Danang)._1000

 © EFEO_VIE00807 Façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang), avant 1934_1000

 © EFEO_VIE00808 Façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00809 Jardin du musee d_art cham de Tourane (Danang) et de l_allee principale depuis le musee_1000

 © EFEO_VIE00810 Allee centrale et cour interieure du musee d_art cham de Tourane (Danang) depuis le musee_1000

 © EFEO_VIE00811 Allee centrale menant au musee d_art cham de Tourane (Danang) depuis le musee_1000

 © EFEO_VIE00812 Poteau indicateur du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_700

 © EFEO_VIE00813 Vue de la façade principale du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00814 Interieur du pavillon C - nouvelle presentation du Vishnou (8,1) et du Lokeçvara (13,4) du musee d_art cham de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00815 Porte d_entree du depot archeologique sur le site du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00816 Cour interieure du depot archeologique du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00818_1 Façade du musee d_art cham Henri parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00818_2 Façade principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang)_1000

 © EFEO_VIE00819 Musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Danang) vue depuis la rue_1000

 © EFEO_VIE00823 Reproduction d_un cliche de 1921 de la façade principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Da Nang)_1000

 © EFEO_VIE00824 Façade principale du musee d_art cham Henri Parmentier de Tourane (Da Nang)_1000

 © EFEO_VIE00922 Site de fouille de la carriere de Nam O et soubassement cham de base carree orne de 4 elephants decouvert sur le site (province de Quang...

 © EFEO_VIE00923 Site de fouille de la carriere de Nam O et soubassement cham de base carree orne de 4 elephants (province de Quang Nam)_1000

 © EFEO_VIE00924 Soubassement cham de base carree orne de 4 elephants decouvert sur le site de la carriere de Nam O (province de Quang Nam)_1000


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Bảo tàng điêu khắc Chăm
Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Đà Nẵng, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-12-09 20:42:31
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất