Landmarks

Làng đúc đồng Đại Bái

LÀNG NGHỀ : LÀNG GÒ ĐỒNG ĐẠI BÁI - GIA BÌNH - BẮC NINH
Âm vang tiếng đồng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Thúc khuôn tranh


 © Chạm, tỉa sản phẩm

 © Nước đồng dần sáng sau khi đánh bóng

 © Lắp ráp sản phẩm cũng đỏi hỏi sự khéo léo của bàn tay

 © Một sản phẩm của làng nghề

 © Một cửa hàng trưng bày đồ mỹ nghệ ở Đại Bái

 © Ngoài đồ mỹ nghệ, Đại Bái còn sản xuất cả đồ phục vụ dân sinh từ đồng, gang, nhôm...


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Làng đúc đồng Đại Bái
Address Đường đi Đại Bái, Gia Binh District, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-12-14 00:31:46
Members
Current weather  ...
Nearest places