Landmarks

Chùa Điệp Thạch

Chùa Selatro

Lễ khánh thành Đại Điện Chùa Selatro (Điệp Thạch,Châu Thành Trà Vinh)

Lễ khánh thành Đại Điện Chùa Selatro (Điệp Thạch,Châu Thành Trà Vinh)
khánh thành Chùa SeLaTro (Điệp Thạch) Châu Thành ,Trà Vinh

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Điêu khắc đầu rắn
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Điệp Thạch
Địa chỉ Điện Biên Phủ, phường 9, tp. Trà Vinh, Tra Vinh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2013-02-12 08:46:54
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất