Landmarks

Khu di tích khảo cổ Thần Sa

Di chỉ Thần Sa kêu cứu

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Thác Mưa Rơi - còn có tên khác là thác Nậm Dứt ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.


 © Đường lên
 © Đường vào Thần Sa
InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Khu di tích khảo cổ Thần Sa
Address 1B, Vo Nhai District, Thai Nguyen province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-06-24 02:47:13
Members
Current weather  ...
Nearest places