Landmarks

Thung lũng Sủng Lả

Phim "Chuyện của Pao"

Phim "Chuyện của Pao"
Múa khèn ở nhà Pao - Sủng Là - Đồng Văn

Overview

Location

Retrieving
 

Places in Thung lũng Sủng Lả [browse]

Images [full view] [Google Images] © Hoa tam giác mạch © Đến Sủng Là, du khách không thể bỏ qua thôn Lũng cẩm - Nhà văn Nguyên Bình đã từng nói Lũng cẩm đẹp nhất đấy!

 © Thung lũng Sủng Là với những cánh đồng hoa cải (phuot.vn) © Ngôi nhà trong phim Chuyện của Pao

 © Cột đá trạm khắc rất tinh xảo
 © Đầm ấm bên bếp lửa - Một gia đình người H Mông ở Sùng Là
 © Đi cắt cỏ cho bò - một trong những mũi nhọn kinh tế của người dân nơi đây


 © Tháng BaInsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Thung lũng Sủng Lả
Address Đi Lao Sa, Sủng Là, Đồng Văn, Ha Giang, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-07-11 21:59:42
Members
Current weather  ...
Nearest places