Landmarks

Đền Sóc

Đền Gióng

Đền và tượng Thánh Gióng Sóc Sơn Hà Nội 2012

Đền và tượng Thánh Gióng Sóc Sơn Hà Nội 2012
36pho.VN | Đền Sóc
Panorama
vns360.vn

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Cổng đền


 © Đền Mẫu

 © Chùa Đại Bi (?)

 © Đền chính


 © Linh thú trước cửa Đền GióngInsight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền Sóc
Address đường lên Tượng Thánh Dóng, Phù Linh, Soc Son District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-07-28 02:20:52
Members
Current weather  ...
Nearest places