Landmarks

Chùa Non Nước

Chùa Non Nước Sóc Sơn Hà Nội 2012

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Tượng Thích Ca có chiều cao 5,3m; đài sen cao 1,35m; bệ đá cao 1,75m. Nếu tính cả bệ đá thì Đại tượng có chiều cao 8,4m....


 © Bảo tàng Phật giáo


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Non Nước
Address đường lên Tượng Thánh Dóng, Phù Linh, Soc Son District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-07-28 03:18:17
Members
Current weather  ...
Nearest places