Landmarks

Đình Hương Canh

Tags: đình

Đình Tam Canh trùng tu như phá: Dân phẫn nộ | VTC

Đình Tam Canh trùng tu như phá: Dân phẫn nộ | VTC
Vĩnh Phúc - mảnh đất địa linh nhân kiệt (P1)

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]đình  © Sau khi trùng tu năm 2007

 © Ảnh trước năm 2007

 © Ảnh năm 1995

 © Năm 1930

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Hương Canh
Address cầu Tam Canh, Hương Canh, Bình Xuyên, Vinh Phuc province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-02-14 21:06:27
Members
Current weather  ...
Nearest places