Landmarks

Nhà thờ giáo xứ Quất Lâm

Tổng quan

Quất Lâm là vùng đất có từ thế kỷ XV. Các cụ Tổ từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Trà Lũ (Phú Nhai) và một số nơi khác tới định cư. Theo lịch sử, các cha dòng Tên và dòng Đa-minh đã đến đây giảng đạo. Số người theo đạo tăng rất nhanh. Năm 1680, được các cha Thừa Sai chỉ đạo, giáo dân cùng nhau góp công góp của xây nhà thờ và giáo họ Quất Lâm được thành lập từ đây.

Năm 1735, giáo họ Quất Lâm được nâng cấp Giáo xứ gồm 20 Giáo họ.

Năm 1914 Giáo họ Sa Châu, năm 1917 Giáo họ Thức Hóa, năm 1930 giáo họ Ngưỡng Nhân, năm 1940 Giáo họ Du Hiếu, năm 1952 Giáo họ Hoành Nhị được nân cấp Giáo Xứ. Một số giáo họ tác ra, sát nhập vào năm Giáo xứ này. Do đó, Giáo xứ mẹ Quất Lâm chỉ còn 5 giáo họ trực thuộc như ngày nay. Vì là một giáo xứ kỳ cựu của Giáo phận và là nơi nghỉ mát nên thường xuyên có các cha coi sóc. Đa số các ngài là người Tây Ban Nha.

Rất hân hoan cho Giáo xứ Quất Lâm có hai Cha xứ thánh là Cha Thánh Phan-xi-cô Tế quê Tây Ban Nha, coi sóc từ năm 1735-1737 và Cha Thánh Vinh Sơn Liêm quê thôn Đông-Phú Nhai, coi sóc từ năm 1770-1775. Hơn nữa Giáo xứ còn có 15 cha ông được phúc tử đạo năm 1862 tại Quỳnh Côi (Thái Bình).

Năm 1897, nhà thờ được xây lại bằng gỗ theo kiểu đông phương do cụ Đa-minh Trần Ngọc Trung đốc công: dài 46 mét, rộng 18 mét, cao 11 mét, tháp chuông cao 19 mét.

Năm 1997, hân hoan kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ được Tòa Thánh ban phép mở Năm Thánh. Ai đến viếng nhà thờ này được lĩnh ơn toàn xá.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ giáo xứ Quất Lâm
Địa chỉ ĐT 481, Lâm Quý, tt. Quất Lâm, Giao Thuy District, Nam Dinh, Vietnam
Năm tạo lập1897
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-09-23 08:09:51
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất