Landmarks

Lăng mộ Thái phó Lê Thì Hiến

Tags: bia

Tổng quan

Lê Thì Hiến (1609- 1674): làng Phú Hào, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa. Ông là tướng võ tài giỏi dưới triều vua Lê Thần Tông thời Lê Trung Hưng, trấn giữ sông Gianh, giao tranh với nhà Nguyễn và được tăng đến chức Thiếu Bảo rồi Thái Phó ...

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng mộ Thái phó Lê Thì Hiến
Địa chỉ TL 506, Trieu Son District, Thanh Hoa, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-09-28 00:43:31
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất