Landmarks

Lăng Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại)

Tổng quan

Lăng mộ của Từ cung Hoàng thái hậu, mẹ vua Bảo Đại, huý là Hoàng Thị Cúc. (28 tháng 1, 1890 - 9 tháng 11, 1980), còn được gọi là Đoan Huy Hoàng thái hậu. Đức bà là phi thiếp của hoàng đế Khải Định, thân mẫu của hoàng đế Bảo Đại của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Đức bà là Hoàng thái hậu cuối cùng của nền quân chủ chuyên chế Việt Nam.

(???)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại)
Địa chỉ Đoàn Nhữ Hải, Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-03 21:39:47
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất