Landmarks

Lăng Tùng Thiện Vương

Tổng quan

Tùng Thiện Vương (chữ Hán: 從善王, 1819 – 1870); tự Thận Minh, Trọng Uyên, hiệu Thương Sơn, biệt hiệu Bạch Hào Tử. Ông là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, và là em vua Thiệu Trị đồng thời là một nhà thơ Việt Nam thời nhà Nguyễn.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Tùng Thiện Vương
Địa chỉ 5 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế, Huế, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-05 08:53:11
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất