Landmarks

Lăng Hoàng Cô

Lăng công chúa Long Thành, chị gái vua Gia Long

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Tháp mộ của Công chúa Long Thành còn nguyên vẹn, được chăm sóc khá kỹ lưỡng

 © Bia đá nơi tháp mộ công chúa Long Thành dựng năm 1838
khắc danh hiệu “Long Thành thái trưởng Công chúa thụy Trinh Tĩnh chi...Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng Hoàng Cô
Address AH 1, Thủy Bằng, tx. Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-04 19:19:39
Members
Current weather  ...
Nearest places