Landmarks

Đình Diềm

Bắc Ninh: Cửa Võng đình Diềm

Bắc Ninh: Cửa Võng đình Diềm
KÌ LẠ GIẾNG NƯỚC NUÔI CÁ THẦN NGHÌN TUỔI Ở LÀNG DIỀM - BẮC NINH

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Cửa võng đình Diềm nổi tiếng với nghệ thuật trạm khắc công phu, tinh xảo


 © Bức hoành phi

 © Đôi phỏng gỗ đặt trước khám thờ Đình Diềm, tỉnh Bắc Ninh. (1997).


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Diềm
Address Unnamed Road, Viêm Xá, tp. Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-11 07:11:11
Members
Current weather  ...
Nearest places