Landmarks

Đình làng Đại Lâm

Tổng quan

Đình làng Đại Lâm, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh trong ngày hội. Hội làng Đại Lâm là hội lớn vùng Kinh Bắc diễn ra ngay sau hội Thổ Hà và có tục bơi chải.

Đình thờ ba vị chiêu tập dân binh theo Thánh Gióng đánh tan giặc Ân:

Ông Cả tức Nghiêm Công: Đệ Nhất Tam Giang hiển tích phụ quốc Đại Vương.
Ông hai tức Minh Công: Đệ nhị phụ tá Đại Vương.
Ông ba tức Trị Công: đệ tam hải quốc tế tri Đại Vương.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình làng Đại Lâm
Địa chỉ Tam Đa, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2019-03-09 19:29:15
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất