Landmarks

Đình Tiền Lệ

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D của vr3d.vn

Tổng quan

Thuộc làng Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Được xếp hạng di tích quốc gia ngày 02/6/2011.

ngày  02  tháng  6  năm 2011

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh phía trên chụp "chay" nên hơi tối, xem ảnh phía dưới sáng hơn.


 © Đình trống trải như nhà hoang :), hậu cung khóa kín, bàn thờ cũng không để gì.
 © Cửa ngách bên phải

 © Cửa võng


 © Góc trong bên phải có giường chiếu, chắc của ông từ © Một cây cột bị mọt bên ngoài


 © Những đường nét

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Tiền Lệ
Địa chỉ Đường đê, Tiền Lệ, Tiền Yên, Hoài Đức District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-12 23:52:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất