Landmarks

Đình Triều Khúc

Người giữ hồn múa bồng Triều Khúc

Người giữ hồn múa bồng Triều Khúc
Múa bồng trong Đình
Múa bồng Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 Part1

Tổng quan

Đình thờ Bố Cái đại vương Phùng Hưng, nay ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Đình hướng nam trông ra cánh đồng lúa. Tương truyền đây là nơi Phùng Hưng đóng quân tiến đánh thành Tống Bình năm 791.

Đình thờ Bố Cái đại vương Phùng Hưng, nay ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Đình hướng nam trông ra cánh đồng lúa. Tương truyền đây là nơi Phùng Hưng đóng quân tiến đánh thành Tống Bình năm 791.Trước tam quan là một sân nhỏ để múa rồng khi làng mở hội, tiếp đến là một ao sen dịu mát và tỏa hương khi hè về. Sân đấu vật trải dài đến trước phương đình xây kiểu chồng diêm 8 mái với đầu đao vút cong. Đây là nơi bày bát bửu lộ bộ. Đại đình có tảo mạc hai bên, ngoài long án khám thờ có hai ngựa hồng, ngựa bạch và hai thanh kiếm. Còn tượng Phùng Hưng áo bào, long cổn đặt trong cung của đình thờ Sắc, trông ra nhà Thủy Tạ, ở cách đình chính 500m.

Hội làng ngày 10 tháng giêng có tục rước nước thánh từ đình thờ Sắc về đình chính với hàng trăm người tham gia rất long trọng. Ngày rã đám rước thánh hoàn cung có chạy cờ khá vui. Đình còn sắc phng thời Lê Cảnh Hưng (1740-1786).

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Triều Khúc
Địa chỉ 220 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-17 22:50:31
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất