Landmarks

Đình Cam Đà

Tổng quan

Đình làng Cam Đà, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ngôi đình thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 17-18), hiện tại rất sập sệ; nhiều cột, xà bị mối mọt phá huỷ; cần được trùng tu sớm.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Cam Đà
Địa chỉ QL 32, Ba Vì District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-24 09:48:28
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất