Landmarks

Nhà thờ họ Phan

Tổng quan

Nhà thờ họ Phan trước đây do hợp tác xã dùng làm kho chứa thóc, được trả lại cho họ vào năm 1991. Nhà thờ họ Phan nằm ngay phía trước đình Mông Phụ, đối diện với U.B.N.D xã Đường Lâm hiện nay. Ở Mông Phụ, các nhà thờ này đều không có gì khác so với các nhà cổ trong làng.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ họ Phan
Địa chỉ Unnamed Road, Đường Lâm, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-09-19 19:58:35
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất