Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Xá Thị

Tổng quan

Địa chỉ: xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Năm thành lập giáo xứ: 1923

Khoảng cuối thế kỷ XVIII, Xá Thị đã đón nhận Tin Mừng do các thừa sai từ Kẻ Hệ đến rao giảng. Năm 1880, Xá Thị là một họ lẻ thuộc xứ Kẻ Hệ và nhận thánh Giuse làm quan thầy, với số nhân danh khoảng 530.

Đầu thế kỷ XX, Xá Thị là một họ đạo lớn thứ ba của giáo xứ Kẻ Hệ. Tuy chưa thành giáo xứ, Xá Thị đã có một nhà thương do các nữ tu đảm trách để chăm sóc, chữa bệnh cho những người già cả, neo đơn.

Năm 1923, Xá Thị là một họ lẻ của Vân Am, ngay khi Vân Am được nâng lên hàng giáo xứ.

Năm 1946, Đức cha Santos Ubierna Ninh - Giám mục Tông tòa Giáo phận Thái Bình - cắt các họ Xá Thị, Cao Dương (nhà thờ bị đốt cháy nay không còn, chỉ còn 3 nhân danh) của xứ Vân Am, và một giáo họ mới là Cao Trai (nay không còn nhà thờ và giáo dân) để thành lập giáo xứ Xá Thị.

Năm 1954, phần lớn giáo dân di cư vào Nam chỉ còn lại vài gia đình duy trì các hoạt động của giáo xứ.

Thời vua Tự Đức bách hại đạo, Xá Thị có nhiều người bị bắt bớ giam cầm và xử tử. Giáo xứ đã có 6 Hiền phúc tử đạo, điểm tô thêm nét huy hoàng cho vườn vạn tuế Thái Bình.

Số giáo dân hiện nay của giáo xứ Xá Thị là 42 người, với 15 gia đình. Về con số, Xá Thị là xứ nhỏ nhất trong 102 xứ của giáo phận. Xá Thị là xứ đón nhận Đức Tin rất sớm cùng với các giáo xứ trong giáo phận, hiện nay ngôi thánh đường của giáo xứ thuộc loại đẹp và cổ kính bậc nhất trong các nhà thờ gỗ của giáo phận.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo xứ Xá Thị
Địa chỉ Đường đê, Thụy Ninh, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-27 00:08:18
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất