Landmarks

Đền Đồng Xâm

Thờ Triệu Đà

TINH HOA NGHỀ CHẠM BẠC Ở ĐỒNG XÂM ( KIẾN XƯƠNG - THÁI BÌNH )

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Khai quốc đại đế: Bậc đế vương vĩ đại khai quốc

 © Thác địa dư vạn lý: Mở đất hơn vạn dặm

 © Nãi Thánh Nãi Thần: Bậc Thánh bậc Thần


 © Bức tường thành trước cửa đền


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền Đồng Xâm
Address Unnamed Road, Quốc Tuấn, Kien Xuong District, Thai Binh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-27 09:19:53
Members
Current weather  ...
Nearest places