Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Lương Đống

Tổng quan

Giáo xứ Lương Đống thuộc xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Người dân Lương Đống đón nhận ánh sáng Đức Tin từ năm 1626. Dưới thời Vua Lê, Chúa Trịnh, nhờ có hai Thầy Dòng Tên đến cửa biển Trà Lý rao giảng Tin Mừng.

Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng đất, tranh lá vào năm 1682 và nhận Đức Mẹ Mân Côi là quan Thầy.

Năm 1869 nhà thờ Lương Đống được chuyển vào trong làng và được xây dựng mới vào năm 1870 và tồn tại đến ngày nay.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo xứ Lương Đống
Địa chỉ TL 217, Đông Hưng District, Thai Binh, Vietnam
Năm tạo lập1870
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-26 23:32:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất