Landmarks

Đình làng Văn Điển

Tags: bia

Tổng quan

Đình làng Văn Điển thờ Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục, hai vị tướng có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Đình mới được tu bổ lại năm 1995. Đình có tấm bia hình trụ tròn rất độc đáo, dựng năm 1803.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]bia  © Bia Văn chỉ làng Văn Điển được dựng trong sân đình làng, có mái che cẩn thận. Đây là tấm bia cỡ lớn, ít thấy ở các...


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình làng Văn Điển
Địa chỉ 118 Tứ Hiệp, Văn Điển, Thanh Trì, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-03 21:02:53
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất