Landmarks

Lăng quận công Bùi Sán

Tags: đá

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Cổng vào khu lăng mộ, đền thờ đá thờ quan Thái tế Đại Vương, Trung quận công Bùi Sán tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn...

 © Đôi cột đá cổ ngay phía cổng vào cụm di tích được gọi là đôi " đồng trụ". Trên đôi cột có khắc rõ về lịch sử,...

 © Được biết trước đây chữ trên cột là chữ Hán. Tuy nhiên, khoảng năm 1945, những người thuộc dòng họ Bùi khi tôn tạo...

 © Trong khu vực sân của cụm đền thờ và lăng mộ đá hiện còn lưu giữ 8 pho tượng đá và 1 đội ngựa - voi đá. Đây được...

 © Tượng " Bách vũ thần tướng" và " Dụng thành thần tướng môn" được đặt ngay phía bên tay trái cổng vào

 © Đối diện đó là tượng " Nghiêm vũ hầu tướng" và " Thắng vũ thần tướng môn"

 © Gần phía trong đền, là hàng gồm 3 tượng " Vũ thần tướng", " Tống tượng thần tướng" và " Tượng voi"

 © Ngự phía bên trái đền là tượng " Môn thần tướng", " Chí mã thần tướng" và " Tượng mã". Toàn bộ những bực tượng...

 © Trong đền, 3 hương án đá, bàn thờ đá và ngai đá là những hiện vật cổ do vua Lê ban tặng, còn được dòng họ bảo tồn...

 © Bàn thờ đá và ngai thờ đá gần như vẫn còn nguyên vẹn

 © Với những nét hoa văn, chạm khắc tinh xảo vẫn còn được lưu giữ với thời gian

 © " Tống tượng thần tướng"- một trong 8 tượng đá cổ thuộc " bát bộ thần tướng"

 © Voi đá trong khu vực sân, trên mình vẫn còn in hằn nhiều vết đạn trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp của...

 © Trong khu vực lăng và đền thờ còn tồn tại cả " giếng ngọc". Tương truyền giếng ngọc rất rộng, được bao quanh bởi...

 © Phần lăng mộ Quan Thái Tế Đại Vương, Trung quận công Bùi Sán (Bùi Đăng Châu) phía sau đền thờ đã được con cháu quy...

 © Công trình này mới được xây dựng vào năm 2009


 © Điện thờ

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng quận công Bùi Sán
Address QL 39B, Phu Cu District, Hung Yen Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-03 22:32:44
Members
Current weather  ...
Nearest places