Landmarks

Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Đền (chùa) bà Tấm

du lich đền thờ ngyên phi ỷ lan

du lich đền thờ ngyên phi ỷ lan
Vở chèo Nhiếp Chính Ỷ Lan
Mô hình 3D tượng ông Sấm ở chùa Bà Tấm

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]



 © Trong khu vực đền - chùa, còn lại ba di vật từ thời Lý, cùng thời với Ỷ Lan. Đó là đôi sư tử đá và một bệ thành...






















 © Ngay cạnh đền là chùa Tư Phúc do nguyên phi Ỷ Lan cho xây dựng năm 1115. Đền và chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật quí như:...

 © Giếng cổ

 © Hồ vả thủy đình



Insight



References [Google search]



Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan
Address AH 14, Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-08 16:08:40
Members
Current weather  ...
Nearest places