Landmarks

Chùa Bối Khê

Chùa Bối Khê – Di sản tôn giáo vùng Bắc Bộ

Chùa Bối Khê – Di sản tôn giáo vùng Bắc Bộ
Chuyện Thành Tích Trong Ngôi Chùa Cổ Bắc Bộ [Du Lịch Văn Hóa Việt Nam]

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Gác chuông

 © Hoa sen cạn © be-boi-khe


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Bối Khê
Address TL 427B, Song Khê, Tam Hưng, Thanh Oai, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-08 19:55:21
Members
Current weather  ...
Nearest places