Landmarks

Đình Phương Quan

Tổng quan

Đình làng Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội (Hà Tây cũ). Ngôi đình có phong cách thời Lê, được trùng tu rất lớn vào thời Nguyễn.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

 © "Ẩm thủy tư nguyên" - Uống nước nhớ nguồn


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Phương Quan
Địa chỉ TL 72, Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-11 06:20:02
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất